+48 61 639 70 96  |   e-BOM

Ubezpieczenia

Informujemy, że przy współpracy z naszym brokerem ubezpieczeniowym SAGA Brokers Sp. z o.o. w drodze konkursu ofert zakładów ubezpieczeń uzyskaliśmy dla Państwa program ochrony ubezpieczeniowej charakteryzujący się bardzo szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

Program ten składa się z dwóch filarów – rodzajów umów ubezpieczenia:

 1. Obiektów budowlanych w tym wyodrębnionych lokali od wszystkich ryzyk (AR)  oraz
 2. Odpowiedzialności cywilnej wspólnot mieszkaniowych (OC)

Rok polisowy 2022 jest drugim rokiem obowiązywania korzystnych dla Wspólnot Mieszkaniowych oraz ich Członków warunków ochrony ubezpieczeniowejw ramach programu oferowanego przez STU ERGO HESTIA S.A. 
 1. Umowa odnowiona jest na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.
 2. Stawki dla ww. ubezpieczeń nie uległy zmianie.
 3. Sumy Ubezpieczenia (S.U.) budynków uległy koniecznej waloryzacji ok. 12-15% w związku ze wzrostem kosztów odtworzenia budynków, w tym kosztów prac budowlano-montażowych.
  Wspomniana waloryzacja wynika m.in. z Obwieszczenia Wojewody Wielkopolskiego z 30-09-2021 roku zgodnie, z którym koszt odtworzenia 1. m2 Powierzchni Użytkowej (P.U.) budynków mieszkalnych dla miasta Poznania wynosi: 6 405,0 złotych. Oznacza to wzrost w stosunku do poprzedniego analogicznego Obwieszczenia 23-03-2021 roku z kwoty 5 314,0 zł do 6 405,0 zł – czyli o blisko 21%.
  Warto zaznaczyć, że wcześniejsze decyzje MPGM S.A. w tym zakresie uchroniły Wspólnoty Mieszkaniowe przed ww. skokowym wzrostem S.U. i w konsekwencji składek za ubezpieczenie budynków od wszystkich ryzyk (AR).
 4. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia AR - obejmuje części wspólne oraz wyodrębnione własności (lokale w tym mieszkania własnościowe).
  Właściciele mogą zaoszczędzić na własnych kosztach ubezpieczenia lokalu.
 5. Obiekty budowlane ubezpieczone według wartości odtworzeniowych nowych – bez względu na długość okresu eksploatacji obiektów budowlanych (budynków)
 6. Brak franszyzy i udziałów – wszystkie szkody bez względu na ich wartość są likwidowane z polisy ubezpieczeniowej poza wyjątkami opisanymi w opracowaniu (wandalizm – franszyza redukcyjna 500 zł w każdej szkodzie)
  Przy tak szerokim zakresie ubezpieczenia zastosowana stawka ubezpieczenia jest bardzo korzystana, preferencyjna.

Podstawowe informacje o warunkach umowy - zakres

A. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risks)
B. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) Wspólnot Mieszkaniowych w związku z posiadanym mieniem Wspólnot Mieszkaniowych

A. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All risk) w tym:

 • Szkód spowodowanych działaniem prądu elektrycznego i wyładowań atmosferycznych,
 • Katastrofy budowlanej,
 • Wandalizmu, zamieszek ulicznych, graffiti,
 • Aktów terrorystycznych,
 • Szkód powstałych w trakcie prac remontowo-budowlanych, modernizacji,
 • Stłuczenia szyb i oszkleń budynków,
 • Wandalizmy i utraty urządzeń zewnętrzynych, w tym m.in. monitoringu wizyjnego
 • Wynajęcia lokali zastępczych po szkodzie w budynku,
 • Powołania rzeczoznawców lub ekspertów niezbędnych do odbudowy budynku po szkodzie,
 • Uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (rumowiska),
 • Koniecznego zabezpieczenia budynku po szkodzie,
 • Odbudowy budynków objętych nadzorem konserwatora zabytków,
 • Odstąpienie od roszczeń regresowych wobec członków WM - z wyłączeniem szkód wyrządzonych umyślnie
 • Ubezpieczenie obiektów małej architektury na terenie nieruchomości WM

UWAGA - podobnie jak w latach poprzednich ubezpieczenie AR nie dotyczy ruchomości domowych stanowiących wyposażenie mieszkań, ani mienia ruchomego właścicieli lub najemców lokali użytkowych. W tym zakresie przedmiotowym właściciele mieszkań powinni we własnym zakresie zawrzeć indywidualne umowy ubezpieczenia ruchomości domowych oraz OC w życiu prywatnym w tym w związku z posiadaniem mieszkania.

Także właściciele lub najemcy lokali użytkowych w ramach WM powinni we własnym zakresie ubezpieczyć wyposażenie tych lokali oraz ubezpieczyć swoją Odpowiedzialność Cywilną w związku z posiadaniem ww. lokali użytkowych i prowadzoną działalnością.

B. Podstwowe informacje o warunkach umowy - zakres - OC

 • obejmuje odpowiedzialnośćcywilną i deliktową lub kontraktową
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody wyrządzone:
 • wskutek rażącego niedbalstwa 
 • przez Wspólnotę Mieszkaniową członkom tej WM
 • w nieruchomościach najmowanych, dzierżawionych
 • wskutek przepięć elektrycznych,
 • najemcom, dzierżawcom
 • wskutek zanieczyszczenia środowiska
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody rzeczowe lub osobowe oraz będące czystymi startami finansowymi, w tym szkody rzeczywiste i utracone korzyści.
 • Ochrona ubezpieczeniowa gwarantuje Wspólnotom Mieszkaniowym wysoką sumę gwarancyjną 5,0 mln złotych na jeden wypadek oraz 10,0 mln złotych na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
 • Umowa ubezpieczenia zapewnia ochronę ubezpieczeniową dla Członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie OC członków zarządu WM z limitem odpowiedzialności dla każdej WM w wysokości 200 000,00 zł na jeden i na  wszystkie przypadki w okresie ubezpieczenia.
 • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna  ubezpieczonego za szkody wyrządzone wspólnocie mieszkaniowej lub osobom trzecim będące następstwem wypadków powstałych w okresie ubezpieczenia.

Centrala

  ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań
 +48 61 639 70 96
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla klientów posiadających konto e-BOM: e-BOM
lub adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pogotowie techniczne 24h

  ul. Janickiego 20, 60-542 Poznań

 +48 61 639 72 38
 +48 61 639 72 39
 +48 61 639 72 40

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

van-small

BOM nr 2

Biuro obsługi mieszkańców nr 2

   ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań
   +48 61 639 70 00

BOM nr 5

Biuro obsługi mieszkańców nr 5

  ul. Nehringa 2, 60-247 Poznań.
  +48 61 639 70 43

BOM nr 3

Biuro obsługi mieszkańców nr 3

  ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań
  +48 61 639 70 37

BOM nr 6

Biuro obsługi mieszkańców nr 6

    ul. Brzask 3, 60-369 Poznań
   +48 61 639 70 33