+48 61 639 70 96  |   e-BOM

Pobierz: Polityka Prywatności (PDF)

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rybaki 18a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000218977, zwana dalej "MPGM S.A." jest Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "RODO") w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Kontakt z MPGM S.A. w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Cele przetwarzania danych

Celem niniejszej Polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych przez MPGM S.A. w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony www.mpgm.poznan.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności m.in. takich jak kontakt poprzez formularz kontaktowy, zgłoszenie awarii lub korzystanie z elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańców. Wszelkie nasze działania oraz Polityka prywatności podlegają aktualnym przepisom prawa, m.in. obowiązującym w zakresie ochrony danych w szczególności RODO. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych:

 • Rejestracja konta i korzystanie z serwisu elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańców (e-BOM). Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym zakresie znajdują się pod adresem: https://e-bom.mpgm.poznan.pl/rodo.php
 • Obsługa zgłoszeń m.in. dotyczących awarii lub innych zgłoszeń, w sprawie których podjęto dobrowolny kontakt z MPGM S.A. przez dedykowany do tego formularz kontaktowy. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym zakresie znajdują się poniżej:

  Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
  Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-884), ul. Rybaki 18a, jest to jednocześnie adres do korespondencji. Istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie uzasadnionego prawnie interesu administratora w celu obsługi i realizacji utworzonego zgłoszenia w formularzu kontaktowym oraz przyjęcia zgłoszenia o awarii celem jej usunięcia lub innej treści zgłoszenia w sprawie, którego podjęto dobrowolny kontakt z administratorem, a także ustalania, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. Kategoriami odbiorców danych są: podwykonawcy usług naprawczych, wspólnoty mieszkaniowe, inne podmioty, wobec których istnieje obowiązek udostępnienia danych (np. organy ścigania), podmioty świadczące usługi informatyczne w tym hostingowe lub usługi prawne, a także podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe. Dodatkowo informujemy, że treść otrzymanej korespondencji (zgłoszenia) oraz informacje z prośbą o kontakt ze strony MPGM S.A. są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy użytkownika, w tym do przesłania m.in. informacji marketingowych o wybranych przez osobę przesyłającą formularz usługach MPGM S.A., oraz przez czas niezbędny po załatwieniu sprawy w celach archiwizacyjnych. W przypadku, kiedy będzie to konieczne dane mogą być przetwarzane dłużej, tj. do upływu terminów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec administratora. W zakresie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub marketingu bezpośredniego za pomocą telefonicznych urządzeń końcowych dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody przez wyraźne działanie ją potwierdzające (art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), polegające na wprowadzeniu i przesłaniu odpowiedniego adresu e-mail lub numeru telefonu w treści złożonego zgłoszenia z prośbą o kontakt. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto informuje się, że każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia wcześniej wydanej zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może dokonać poprzez wysłanie wiadomości na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (tylko, kiedy była ona podstawą przetwarzania danych). Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec czynności przetwarzania na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani wymogiem umownym, jednak jest niezbędne do realizacji w/w celu przetwarzania danych. Konsekwencją niepodania wymaganych danych w formularzu może być brak jego przesłania do administratora lub brak możliwości reakcji administratora na złożoną prośbę usunięcia awarii lub przesłania odpowiedzi na otrzymaną treść zgłoszenia. Dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 • Obsługa zgłoszenia awarii przez Klienta komercyjnego (niebędącego właścicielem, najemcą lokalu Wspólnoty Mieszkaniowej). Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym zakresie znajdują się poniżej:

  Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
  Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-884), ul. Rybaki 18a, jest to jednocześnie adres do korespondencji. Istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu niezbędnego wykonania umowy dotyczącej usługi usunięcia awarii, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Kategoriami odbiorców danych mogą być: podwykonawcy świadczący usługi na rzecz MPGM S.A. polegające na wykonaniu usunięcia awarii, podmioty świadczące usługi informatyczne w tym hostingowe, podmioty świadczące usługi prawne w tym usługi windykacyjne, a także podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych oraz do momentu ustania terminu przedawnienia ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń administratora. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto informuje się, że każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia wcześniej wydanej zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec czynności przetwarzania na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy, a także jest niezbędne do realizacji w/w celu przetwarzania danych. Niepodanie danych może spowodować brak zawarcia umowy, a w konsekwencji niewykonanie usunięcia awarii. Dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 • MPGM S.A. może także wykorzystywać zgromadzone dane do celów analitycznych i badań statystycznych pod kątem poprawy działania dostępnych usług lub funkcjonalności, które występują na stronie www.mpgm.poznan.pl czy do oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w tym zakresie znajdują się poniżej:

  Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:
  Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-884), ul. Rybaki 18a, jest to jednocześnie adres do korespondencji. Istnieje możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie uzasadnionego prawnie interesu administratora w celach analitycznych i statystycznych pod kątem poprawy działania dostępnych usług lub funkcjonalności, które występują na stronie www.mpgm.poznan.pl oraz dla celów oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb użytkowników strony internetowej administratora. Kategoriami odbiorców danych mogą być: podmioty świadczące usługi informatyczne w tym hostingowe i obsługi strony internetowej, podmioty świadczące usługi prawne, inne podmioty, wobec których może zaistnieć obowiązek udostępnienia danych (m.in. organy ścigania, organy wymiaru sprawiedliwości, organy kontrolne). Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań administratora, lecz nie dłużej, niż przez okres 12 miesięcy od otrzymania informacji. Po tym czasie administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników. Dane będą przechowywane do momentu wniesienia ewentualnego sprzeciwu lub ustania terminu przedawnienia ewentualnego ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń administratora. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto informuje się, że każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia wcześniej wydanej zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informuje się do prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec czynności przetwarzania na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest niezbędne do realizacji w/w celu przetwarzania danych. Dane mogą podlegać profilowaniu.

III. Piki cookies

 1. MPGM S.A. na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. Pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też na innym urządzeniu użytkownika i mogą być one odczytywane przez nasz system. W celu realizacji usługi Strony MPGM S.A. przetwarza informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe zgodnie z definicją, która znajduje się w RODO, stąd też te informacje są objęte ochroną. Te dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej i strony internetowej MPGM S.A. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze strony internetowej.
 2. Pliki cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, m.in.:
  • wyświetlanie strony internetowej. Te pliki cookies (tzw. "sesyjne") usuwane są bezpośrednio po wygaśnięciu sesji. Są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. Ten rodzaj plików cookies " tzw. stałe" pozostają na urządzeniu użytkownika tak długo, jak jest to określone w parametrach Plików cookies lub do chwili ich manualnego usunięcia przez użytkownika. W celu weryfikacji aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzie Google, tj. Google Analytics. To narzędzie zbiera anonimowe informacje na temat odwiedzin użytkownika na stronie internetowej MPGM S.A., m.in. informacje o podstronach, jakie wyświetlił użytkownik czy czas, który spędził na poszczególnych miejscach na stronie internetowej. Ma to służyć stworzeniu anonimowych statystyk odnoszących się do działania strony internetowej oraz do weryfikacji i analizy aktywności użytkowników. W tym celu będą wykorzystywane pliki cookies firmy Google LLC z siedzibą w USA pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Z Polityką prywatności firmy Google można zapoznać się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl Informujemy, że MPGM S.A. korzysta z usług dostawców zewnętrznych, a w związku z tym może zaistnieć sytuacja udostępniania zbieranych danych za pomocą plików cookies. W związku z tym niektóre dane mogą zostać przekazane poza teren EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).
 3. Z kolei "społecznościowe" pliki cookies służą do udostępniania strony MPGM S.A. i treści ze strony internetowej MPGM S.A., za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych witryn internetowych. Sieć społecznościowa rejestruje tego rodzaju działania Użytkownika. Tego rodzaju informacje mogą być wykorzystywane w działaniach reklamowych lub do kierowania reklam na określoną grupę docelową. Brak zgody na te pliki cookies nie spowoduje braku możliwości korzystania z serwisu.
 4. Na stronie internetowej znajduje się zewnętrzny link do naszej strony na Facebooku. Korzystając z tego linka Użytkownik opuszcza stronę internetową MPGM S.A. Informujemy, że można komunikować się z nami za pośrednictwem okienka chatu Facebook (po zalogowaniu się do serwisu Facebook).
 5. MPGM S.A, nie ma kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub strony serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Użytkowników praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, Użytkownik może zapoznać się z informacją o ochronie danych oraz politykami prywatności poszczególnych dostawców (np. Google, Facebook).
 6. Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików cookies na Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie pojawi się okno mówiące o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie plików cookies. Jeżeli jednak nie życzą Państwo sobie wykorzystania Plików cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili, a wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies jest całkowicie dobrowolne.
 7. Każdy ma prawo do wyłączenia lub ograniczenia wykorzystywania plików cookies na Państwa urządzeniu może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się strony lub ograniczeń w korzystaniu z jej funkcjonalności.

IV. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Informujemy, że posiada Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych.
 2. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna i zostaną o tym Państwo poinformowani.
 4. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

V. Pozostałe Informacje dla użytkowników

 1. W swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie może wiązać się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z tym, w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane osobowe współpracującym z nami kancelariom prawnym, firmom dokonującym napraw i remontów w nieruchomościach klientów, firmom świadczącym usługi informatyczne w tym hostingowe, a także podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody), kurierskie, pocztowe, a także w określonych przypadkach organom ścigania lub organom kontrolnym i organom sprawiedliwości.
 2. MPGM S.A. może współpracować z podmiotami trzecimi (np. dostawcami usług hostingowych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia usług przez te podmioty na rzecz MPGM S.A. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników dla własnych celów (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby MPGM S.A.), a ich działania podlegają obowiązującym przepisom.
 3. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub decyzji właściwego organu będziemy mogli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom publicznym lub prywatnym. Zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy, aby nie przekazać informacji osobom nieuprawnionym, tak aby to nie naruszyło Państwa danych osobowych i prywatności.
 4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych "w nieskończoność", lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną usunięte chyba, że odpowiednie przepisy prawa lub uzasadniony interes administratora wymagają ich dłuższego przetwarzania (przechowywania).
 5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z funkcjonalności i usług na stronie www.mpgm.poznan.pl (korzystanie e-BOM, kontakt lub zgłoszenie awarii poprzez dedykowany formularz). Aby mogli Państwo korzystać z usług e-BOM lub dokonać zgłoszenia przez formularz kontaktowy konieczne jest podanie wymaganych danych osobowych. Bez tego nie jesteśmy w stanie zrealizować usług e-BOM oraz reagować na zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem strony www.mpgm.poznan.pl.
 6. Wszystkie zbierane przez MPGM S.A. dane chronione są poprzez adekwatne środki techniczne i organizacyjne oraz procedury bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty współpracujące z MPGM S.A., zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa i standardami ochrony prywatności.
 7. Uprzejmie informujemy, że w związku z korzystaniem z narzędzia Google Analytics może dochodzić do profilowania.
 8. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. Na stronie internetowej MPGM S.A. mogą być zamieszczane informacje marketingowe o swoich usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, użytkownicy mogą się spodziewać otrzymywania treści o takiej lub podobnej zawartości, a czasami nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na stronie internetowej MPGM S.A.
 10. MPGM S.A. może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu.
 11. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi współpracuje. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników, w szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań, a użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na tematykę Strony. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

Centrala

  ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań
 +48 61 639 70 96
 +48 61 639 70 97
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla klientów posiadających konto e-BOM: e-BOM
lub adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pogotowie techniczne 24h

  ul. Janickiego 20, 60-542 Poznań

 +48 61 639 72 38
 +48 61 639 72 39
 +48 61 639 72 40

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

van-small

BOM nr 2

Biuro obsługi mieszkańców nr 2

  ul. 23 Lutego  4/6a, 61-741 Poznań
 +48 61 639 70 00
 +48 61 639 70 50

BOM nr 5

Biuro obsługi mieszkańców nr 5

ul. Nehringa 2, 60-247 Poznań.
+48 61 639 70 43
+48 61 639 72 30.

BOM nr 3

Biuro obsługi mieszkańców nr 3

ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań
+48 61 639 70 37
+48 61 639 72 10

BOM nr 6

Biuro obsługi mieszkańców nr 6.

  ul. Brzask 3, 60-369 Poznań
 +48 61 639 70 33
 +48 61 639 71 55

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, aby optymalizować zawartość strony www. Korzystanie z naszej strony oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych znajdują w naszej Polityce prywatności.
Ok