+48 61 639 70 96  |   e-BOM

Ubezpieczenia

Informujemy, iż przy współpracy z naszym brokerem ubezpieczeniowym SAGA Brokers Sp. z o.o. w drodze konkursu ofert zakładów ubezpieczeń uzyskaliśmy dla Państwa program ochrony ubezpieczeniowej charakteryzujący się bardzo szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej.

Program ten składa się z dwóch filarów – rodzajów umów ubezpieczenia:

 1. Obiektów budowlanych od zdarzeń losowych, oraz
 2. Odpowiedzialności cywilnej wspólnot mieszkaniowych w związku z posiadanym mieniem lub prowadzoną działalnością.

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk dla obiektów budowlanych nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych nieruchomości zarządzanych i/lub administrowanych przez MPGM S.A.

 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje części wspólne obiektów budowlanych należące do Wspólnoty Mieszkaniowej oraz wyodrębnione własności (lokale w tym mieszkania) stanowiące własności Członków Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Ochrona ubezpieczeniowa od wszystkich ryzyk (na bazie All Risks) zapewnia szeroki i ponad standardowy zakres ubezpieczenia
 • Obiekty budowlane ubezpieczone według wartości odtworzeniowych nowych – bez względu na długość okresu eksploatacji obiektów budowlanych (w tym budynków)
 • Ochrona obejmuje w szczególności skutki / koszty:
  • Szkód zalaniowych,
  • Szkód spowodowanych działaniem prądu elektrycznego i wyładowań atmosferycznych,
  • Katastrofy budowlanej,
  • Celowego uszkodzenia, dewastacji, wandalizmu, zamieszek ulicznych, graffiti,
  • Aktów terrorystycznych,
  • Szkód powstałych w trakcie prac remontowo-budowlanych, modernizacji,
  • Poszukiwania wycieków,
  • Stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych,
  • Uszkodzenia, zniszczenia lub utraty urządzeń zewnętrznych w tym m.in. monitoringu wizyjnego,
  • Wynajęcia lokali zastępczych po szkodzie w budynku,
  • Powołania rzeczoznawców lub ekspertów niezbędnych do odbudowy budynku po szkodzie,
  • Uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (rumowiska),
  • Koniecznego zabezpieczenia budynku po szkodzie,
  • Odbudowy budynku objętych nadzorem konserwatora zabytków,
  • Dodatkowych kosztów godzin nadliczbowych, pracy nocnej, pracy podczas świąt publicznych, frachtu ekspresowego,
  • Wspólnota Mieszkaniowa i Jej Członkowie nie muszą się obawiać franszyz integralnych i redukcyjnych oraz udziałów własnych
 • Ochrona ubezpieczeniowa gwarantuje zabezpieczenie dla interesu majątkowego Wspólnoty Mieszkaniowej oraz jej Członków
 • Konkurencyjny koszt ubezpieczenia (wysokość stawek ubezpieczeniowych) za ww. szeroki zakres ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w związku z posiadanym mieniem dla Wspólnot Mieszkaniowych nieruchomości zarządzanych i/lub administrowanych przez MPGM S.A.

 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje OC deliktową i kontraktową Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody wyrządzone:
 • - wskutek rażącego niedbalstwa 
 • - członkom WM
  - na nieruchomościach najmowanych, dzierżawionych lub użytkowanych na podstawie podobnej umowy
 • - w dokumentach, wartości pieniężnych, biżuterii, dzieł sztuki,
 • - wskutek przepięć elektrycznych,
 • - najemcom, dzierżawcom
 • -  wskutek zanieczyszczenia środowiska
 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody rzeczowe lub osobowe oraz będące czystymi startami finansowymi, w tym szkody rzeczywiste i utracone korzyści.
 • Ochrona ubezpieczeniowa gwarantuje Wspólnotom Mieszkaniowym wysoką sumę gwarancyjną 5,0 mln złotych na jeden wypadek oraz 10,0 mln złotych na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
 • Umowa ubezpieczenia zapewnia ochronę ubezpieczeniową dla Członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie OC członków zarządu WM
 • W umowie ubezpieczenia nie mają zastosowania franszyzy integralna i redukcyjna oraz udziały własne.
 • Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia obiektów budowlanych od wszystkich ryzyk ochrona ubezpieczeniowa gwarantuje zabezpieczenie dla interesu majątkowego Wspólnoty Mieszkaniowej oraz jej Członków, oraz
 • Zapewnia konkurencyjny koszt ubezpieczenia (wysokość stawek ubezpieczeniowych) za ww. szeroki zakres pokrycia ubezpieczeniowego

Centrala

  ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań
 +48 61 639 70 96
 +48 61 639 70 97
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla klientów posiadających konto e-BOM: e-BOM
lub adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pogotowie techniczne 24h

  ul. Janickiego 20, 60-542 Poznań

 +48 61 639 72 38
 +48 61 639 72 39
 +48 61 639 72 40

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

van-small

BOM nr 2

Biuro obsługi mieszkańców nr 2

  ul. 23 Lutego  4/6a, 61-741 Poznań
 +48 61 639 70 00
 +48 61 639 70 50

BOM nr 5

Biuro obsługi mieszkańców nr 5

ul. Nehringa 2, 60-247 Poznań.
+48 61 639 70 43
+48 61 639 72 30.

BOM nr 3

Biuro obsługi mieszkańców nr 3

ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań
+48 61 639 70 37
+48 61 639 72 10

BOM nr 6

Biuro obsługi mieszkańców nr 6.

  ul. Brzask 3, 60-369 Poznań
 +48 61 639 70 33
 +48 61 639 71 55

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, aby optymalizować zawartość strony www. Korzystanie z naszej strony oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych znajdują w naszej Polityce prywatności.
Ok