+48 61 639 70 96  |   e-BOM

Pogotowie techniczne

Wielkim atutem MPGM SA jest dyżurujące 24h na dobę 7 dni w tygodniu Pogotowie Techniczne. O skuteczności i sprawności działania Pogotowia Technicznego decydują przede wszystkim fachowcy, posiadający niezbędne uprawnienia oraz nowoczesne środki transportu wyposażone w specjalistyczny sprzęt, wykorzystywany do profesjonalnej obsługi instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i gazowej. Duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom w nagłych przypadkach ma także ścisła współpraca Spółki ze służbami ratunkowymi (straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe).

Zapewnienie rzetelnej obsługi technicznej, polegającej m.in. na podejmowaniu interwencji przez 365 dni w roku, to przedsięwzięcie trudne do zrealizowania dla wielu zarządców i administratorów budynków. Pogotowie Techniczne MPGM SA zapewnia podejmowanie działań w zakresie zabezpieczania i usuwania awarii przez 24 h na dobę we wszystkie dni w tygodniu w tym niedziele i święta.

Pogotowie Techniczne spełnia funkcje czterech wyspecjalizowanych ekip, gdyż rozwiązuje problemy w branżach: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej. 

Oprócz współpracujących z Nami wspólnot mieszkaniowych obsługujemy kilka poznańskich spółdzielni mieszkaniowych, a także indywidualnych zarządców i administratorów.

Funkcjonowanie Pogotowia

Dyspozytorzy Pogotowia Technicznego stanowią całodobowy, profesjonalny punkt zgłoszeniowy. Komputerowa rejestracja zgłoszeń zapewnia szybki dostęp do danych, oceniając tym samym ilość oraz zakres zgłoszeń w wybranym okresie. System pracy zmianowej zapewnia całodobową obecność pracowników z każdej branży. Samochody Pogotowia oznakowane są w sposób nie budzący wątpliwości, podkreślając tym samym przynależność strukturalną do MPGM SA. Monterzy ubrani są w strój służbowy z odpowiednimi oznaczeniami, co ułatwia ich identyfikację. Monterzy oraz dyspozytorzy posiadają odpowiednie uprawnienia w zakresie: instalacji elektrycznej, gazowej oraz centralnego ogrzewania eksploatacji i dozoru. Wyspecjalizowany sprzęt zapewnia wysoką skuteczność działania. Własne karty pracy dla poszczególnych czynności, które potwierdza własnoręcznym podpisem zgłaszający awarię aprobując tym samym wykonanie interwencji, zapewniają solidność wykonania usługi. Bezpośrednia łączność przez telefony komórkowe ułatwia podjęcie szybkiej decyzji w zakresie wykonywanej awarii. Rzetelną pomoc zapewnia ścisła współpraca Pogotowia Technicznego ze służbami ratunkowymi (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja) oraz takimi podmiotami jak Enea SA, Veolia Energia Poznań SA, Aquanet SA i Pogotowiem Gazowym.

pogotowie

Zadania Pogotowia Technicznego

 • zawieranie umów na całodobową obsługę techniczną z zarządcami i administratorami;
 • rozliczanie kart prac remontowych na podstawnie kart kosztorysowych;
 • rozliczanie obsługiwanych budynków za całodobową obsługę;
 • wykonywanie wyceny prac instalacyjnych dla podmiotów oraz indywidualnych mieszkańców, prowadzenie gospodarki magazynowej w celu zapewnienia niezbędnych materiałów.

Usługi Pogotowia Technicznego

Wykonywanie planowanych prac remontowych na instalacji wewnętrznej:

 • wodno-kanalizacyjnej,
 • gazowej,
 • c.o.,
 • elektrycznej.

Wykonywanie prac indywidualnych dla mieszkańców.

W ramach instalacji wodociągowej Pogotowie Techniczne wykonuje następujące czynności:

 • uszczelnianie armatury sanitarnej,
 • wymiana uszczelek w pomieszczeniach technicznych i ogólnodostępnych, wymiana zużytej armatury,
 • wymiana skorodowanych lub pękniętych złączeń,
 • wymiana rur,
 • uzupełnienie lub wymiana uszkodzonych elementów mocujących (haki, wieszaki, obejmy, wsporniki),
 • uzupełnianie lub wymiana izolacji rurociągów oraz innych elementów (rozdzielacze, zasobniki),
 • wymiana instalacji wodnej,
 • kontrola prawidłowości działania pomp cyrkulacyjnych, hydroforowych i sprężarek w układach wodociągowych,
 • malowanie uszkodzonych powłok rurociągów i urządzeń sanitarnych,
 • pompowanie wody z zalanych pomieszczeń.

W ramach instalacji wodnej Pogotowie Techniczne wykonuje następujące czynności:

 • miejscowe doszczelnianie instalacji oraz zaworów wodnych,
 • rozpoznanie przyczyn przecieków,
 • zabezpieczanie awarii przez odcięcie w miarę możliwości najkrótszego odcinka instalacji,
 • zabezpieczenie przecieków przy pomocy opasek zaciskowych,
 • wymiana uszkodzonych fragmentów instalacji.

W ramach instalacji c.o. Pogotowie Techniczne wykonuje czynności:

 • regulacja armatury,
 • uszczelnianie, wymiana armatury i jej części (głowica),
 • wymiana skorodowanych lub uszkodzonych złączek,
 • wymiana rur instalacji c.o.,
 • uzupełnianie lub wymiana uszkodzonych elementów mocujących instalację,
 • uzupełnianie lub wymiana izolacji,
 • wymiana uszkodzonych grzejników,
 • okresowe sprawdzanie prawidłowości wskazań i wymiana urządzeń pomiarowych,
 • bieżąca kontrola prawidłowości działania pomp obiegowych,
 • odpowietrzanie zładów c.o.,
 • sprawdzanie i uzupełnianie w zładach c.o. poziomu wody,
 • uruchomianie nie grzejących grzejników,
 • naprawa naczyń wzbiorczych,
 • centralne odpowietrzanie zładu w trakcie sezonu grzewczego,
 • doszczelnianie przecieków (na poziomach pionach i zaworach odpowietrzających),
 • uzupełnianie małych ilości wody w zładzie związanych np. z rozregulowaną instalacją,
 • lokalizacja przecieków,
 • upuszczanie wody w trakcie sezonu grzewczego z powodu nagłej awarii,
 • sprawdzenie działania pomp obiegowych,
 • serwis eksploatacyjny kotłowni,
 • współpraca z Dalkią SA.

W ramach instalacji kanalizacyjnej Pogotowie Techniczne wykonuje czynności:

 • uszczelnianie cieknących złącz rur kanalizacyjnych,
 • wymiana pionów kanalizacyjnych wraz z odpływami,
 • udrażnianie pionów kanalizacyjnych wraz z odpływami,
 • udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych,
 • czyszczenie studni kanalizacyjnych, wpustów podwórzowych, osadników deszczowych, przykanalików (metodą WUKO oraz mechaniczne udrażnianie),
 • udrażnianie pionu kanalizacyjnego,
 • doszczelnianie instalacji kanalizacyjnej,
 • lokalizacja przyczyn awarii.

W ramach instalacji gazowej Pogotowie Techniczne wykonuje czynności:

 • kontrola szczelności instalacji,
 • roczne przeglądy instalacji gazowej (Prawo Budowlane Dz.U. Nr 106 art. 62),
 • dokonywanie wymian urządzeń gazowych w pustostanach,
 • dokonywanie wymian instalacji gazowej, zaworów odcinających,
 • usuwanie nieszczelności instalacji gazowej,
 • kontrola instalacji (powstałych przecieków) na wezwanie administratora, właściciela lub najemcy,
 • doszczelnianie drobnych przecieków,
 • przesmarowywanie zaworów gazowych,
 • zabezpieczanie przecieków poprzez odcięcie jak najkrótszego odcinka instalacji,
 • kontrola pomieszczeń w zakresie obecności tlenku węgla,
 • współpraca z Pogotowiem Gazowym.

W ramach instalacji elektrycznej Pogotowie Techniczne wykonuje czynności:

 • pięcioletnie przeglądy instalacji elektrycznych,
 • okresowe przeglądy tablic głównych (wykrywanie nieprawidłowości, minimalizowanie zagrożeń, awarii, porażeń energią elektryczną, zabezpieczanie i wykrywanie nielegalnego poboru energii),
 • usuwanie usterek oświetlenia administracyjnego oraz usterek związanych z zasilaniem mieszkań,
 • wymiana tablic licznikowych,
 • naprawa lub wymiana tablic administracyjnych,
 • doraźna naprawa instalacji elektrycznej w mieszkaniach oraz budynkach.

Usługi mogą być utrwalone na płycie DVD ze stosownym komentarzem. Dokonujemy również pisemnego opisu w formie protokołu z inspekcji. Zapis wideo pozwala rozwiązać wiele problemów związanych z bieżącym użytkowaniem instalacji – rozpoznajemy ewentualne przyczyny częstego zapychania się instalacji oraz precyzujemy miejsce awarii. Umożliwia to uniknięcie zbędnej wymiany dłuższych odcinków instalacji. Zapis na płycie DVD jest wiarygodnym dokumentem dla wspólnot mieszkaniowych, zarządców lub administratorów budynków, gdyż obrazuje rzetelne oraz fachowe rozpoznanie skutków awarii.

Proponujemy indywidualne doradztwo dla Administratorów i Zarządców budynków w zakresie stałej obsługi w zależności od potrzeb, np. w określonych godzinach lub całodobową obsługę Pogotowia Interwencyjnego we wszystkie dni w roku oraz rozliczanie ryczałtem za usługę stałej gotowości lub płatność za konkretną usługę.

Centrala

  ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań
 +48 61 639 70 96
 +48 61 639 70 97
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla klientów posiadających konto e-BOM: e-BOM
lub adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pogotowie techniczne 24h

  ul. Janickiego 20, 60-542 Poznań

 +48 61 639 72 38
 +48 61 639 72 39
 +48 61 639 72 40

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

van-small

BOM nr 2

Biuro obsługi mieszkańców nr 2

  ul. 23 Lutego  4/6a, 61-741 Poznań
 +48 61 639 70 00
 +48 61 639 70 50

BOM nr 5

Biuro obsługi mieszkańców nr 5

ul. Nehringa 2, 60-247 Poznań.
+48 61 639 70 43
+48 61 639 72 30.

BOM nr 3

Biuro obsługi mieszkańców nr 3

ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań
+48 61 639 70 37
+48 61 639 72 10

BOM nr 6

Biuro obsługi mieszkańców nr 6.

  ul. Brzask 3, 60-369 Poznań
 +48 61 639 70 33
 +48 61 639 71 55

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, aby optymalizować zawartość strony www. Korzystanie z naszej strony oznacza wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych znajdują w naszej Polityce prywatności.
Ok